Dự án mở rộng và đổi mới công nghệ trong công nghiệp hỗ trợ có được hưởng các chính sách ưu đãi không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tại doanh nghiệp tôi đang sản xuất vật liệu sản xuất linh kiện điện tử, hiện tại tôi muốn thực hiện dự án nâng cấp máy móc mở rộng sản xuất. Xin hỏi với dự án như thế nào thì được hưởng các chính sách ưu đãi?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Phụ lục kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ quy định vật liệu sản xuất linh kiện điện tử thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cụ thể ngành điện tử, Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực;

Do đó, doanh nghiệp bạn đang sản xuất các loại sản phẩm vật liệu sản xuất linh kiện điện tử nêu trên thì có thể được nhận chính sách ưu đãi đầu tư dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi

1. Đối tượng ưu đãi:

Dự án sản xuất sn phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển: Bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Các đối tượng dự án được hưởng chính sách ưu đãi bao gồm các yếu tố sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển và dự án là dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Như vậy, dự án bạn cần đáp ứng yêu cầu là dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20% để được nhận chính sách ưu đãi..

Công ty Luật SBLaw – Kinh doanh có điều kiện Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video …. Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này:

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan