Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi, có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện buôn bán qua trang thương mại điện tử, bây giờ chúng tôi muốn thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Xin hỏi điều kiện để được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và quản lý ngoại thương về hoạt động buôn bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định về điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất như sau:

Điều 22. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ

1. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Như vậy, để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cần đáp ứng yêu cầu:

- Có kế hoạch tài chính

- Không nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam 1 năm.

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp.

Công ty bạn cần đáp ứng các yêu cầu nêu trên để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất..

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành của S&B Law sẽ trả lời biên tập viên Thành Phương về các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiêp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan