Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Dũng, ở Hà Nội. Tôi mở quán game, tôi thiếu giấy kinh doanh trò chơi điện tử công cộng (có giấy phép kinh doanh internet rồi), khi kiểm tra sẽ bị xử phạt hành chính thế nào? Cấp nào có quyền xử phạt tôi?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điều 6 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:

"1. Doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ Internet khi có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ Internet.

2. Việc cấp phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi và cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ Internet thực hiện theo các quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 38, Điều 39 Luật viễn thông và Điều 18, Điều 23, Điều 24, Điều 28 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số Điều của Luật viễn thông”.

Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các Điều kiện sau đây:

+ Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên;

+ Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

+ Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

+ Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

+ Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

+ Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Như vậy, khi bạn mở quán game có cung cấp dịch vụ Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì bạn phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ Internet và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ Internet nhưng không có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Do đó, bạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP:

"Điều 69. Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

...

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; …”.

Như vậy, cơ sở kinh doanh game của bạn có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan