Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá là gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hiên. Xin hỏi, điều kiện để áp dụng biện pháp chống bán phá giá là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 78 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định:

“1. Biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá giá với biên độ bán phá giá được xác định cụ thể, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước;

c) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá quy định tại điểm a khoản này với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước quy định tại điểm b khoản này.

2. Không áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu có biên độ bán phá giá không vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

3. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước có khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 7% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá.”

Căn cứ và quy định của pháp luật thì điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu vào Việt Nam là:

- Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá giá với biên phá giá được xác định cụ thể (trừ trường hợp biên độ phá giá không vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam).

- Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể, đe dọa gây thiệt hại đáng kể, ngăn cản sự hình thành của sản xuất trong nước.

- Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu giữa hàng hóa bị bán phá giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng các chuyên gia pháp lý thảo luận về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong chương trình kinh doanh và Pháp luật trên kênh VTV2.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan