Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn vào công ty du lịch phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hạnh. Tôi có một công ty du lịch. Bạn tôi là người nước ngoài, nay muốn góp vốn vào công ty của tôi. Xin hỏi: Bạn tôi phải đáp ứng những điều kiện gì? có hạn chế về tỷ lệ vốn sở hữu không? Thủ tục góp vốn ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, điều kiện về tỷ lệ vốn sở hữu:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty du lịch cần lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch với điều kiện phải liên doanh với đối tác Việt Nam (không hạn chế phần vốn góp từ phía nước ngoài). Do đó, nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập công ty du lịch 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên:

– Về hình thức đầu tư vào công ty du lịch: góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty du lịch tại Việt Nam;

– Công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tổ chức đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam (inbound), đồng thời được phép cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam. Các công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài không được tổ chức chương trình tham quan nước ngoài cho khách du lịch Việt Nam (outbound);

– Hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.

Thủ tục góp vốn vào công ty du lịch:

1. Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào công ty du lịch.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không tự thực hiện thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền hoặc ủy quyền thông qua hợp đồng dịch vụ.

Thủ tục thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

– Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện luật định, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2. Tiến hành góp vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật:

Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành góp vốn theo hình thức đã khai báo với Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty nhận góp vốn sẽ tiến hành các thủ tục chuyển đổi loại hình hoặc thay đổi thành viên/cổ đông theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan