Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy bao gồm:

- Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau:

  • Làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy;
  • Thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình;
  • Lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy;
  • Lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy;
  • Thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình;

- Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 

- Thay đổi hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan