Hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Nội dung bài viết

Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Chính Phủ ban hành Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi NĐ 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo đó, bổ sung Điều 23 của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP về “Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao”. Cụ thể, gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo.

- Hồ sơ, tài liệu kèm theo quy định.

- Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao trình kèm bản chính.

- Trường hợp cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp hoặc sử dụng thông tin trong thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc thông tin trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân hoặc thông tin trong tài khoản định danh của tổ chức thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 46

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 09/5/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan