Vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1981/TCT-CS về vướng mắc trong việc xác định tiền chậm nộp của công ty.

Theo quy định của pháp luật, tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ là khoản thu nộp theo thông báo của cơ quan thuế. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp dự án Khu Resort được giao đất từ năm 2011, đã có hồ sơ nộp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhưng đến ngày 15/8/2019, cơ quan thuế mới nhận được đầy đủ bộ hồ sơ có đóng dấu giáp lai của Văn phòng đăng ký đất đai thì đề nghị cơ quan thuế phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương rà soát hồ sơ, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm ra thông báo thuế và xử lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và quy định pháp luật nêu trên. Trên cơ sở đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất từng thời kỳ và tình hình thực hiện thực tế đối với Dự án để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan