Rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

Rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 5712/BGTVT-TCCB về việc rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực GTVT. […]

Sử dụng VNeID trong thủ tục hành chính

Sử dụng VNeID trong thủ tục hành chính

Ngày 29/05/2024, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn 3701/VPCP-KSTT về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban […]

Một số điểm mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Một số điểm mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2024

Chính phủ ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP ngày 4/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. Một […]

Dự thảo lần 1 của Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2024

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Chính phủ ban hành Dự thảo lần 1 của Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định […]

Hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Chính Phủ ban hành Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi NĐ 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, bổ sung Điều 23 của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP về “Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao”. Cụ thể, gồm: […]