Vướng mắc trong thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Nội dung bài viết

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1104/TCT-KK về việc vướng mắc về tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

 

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

 

Về vướng mắc và kiến nghị liên quan việc tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc địa bàn các xã xa trung tâm huyện thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

 

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc và kiến nghị của cơ quan thuế và sẽ có ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư để nghiên cứu, xem xét.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan