Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới

Nội dung bài viết

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ngày 18/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành

Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN
Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mới 09 thủ tục hành chính cấp trung ương bao gồm các thủ tục về: đăng ký sáng chế; yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của nước ngoài; xử lý đơn PCT vào giai đoạn quốc gia; đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đăng ký nhãn hiệu; đăng ký chỉ dẫn địa lý; phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp. 

Đồng thời, bãi bỏ 08 thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm các thủ tục về: đăng ký sáng chế; đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đăng ký nhãn hiệu; đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp; yêu cầu cấp bản sao tài liệu. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/12/2023.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan