Giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước

Nội dung bài viết

Ngày 28/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Xử lý tiền tiêu huỷ
Xử lý tiền tiêu huỷ

Theo đó, việc giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
- Việc giám sát tiêu hủy tiền được thực hiện tại các địa điểm, cơ sở tiêu hủy của Ngân hàng Nhà nước hoặc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Thống đốc) quyết định.
- Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu kiểm đếm chọn mẫu trước khi tổ chức tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (hoặc nấu hủy) hoàn toàn tiền tiêu hủy thành phế liệu.
- Việc giám sát tiêu hủy tiền in, đúc hỏng được thực hiện ở các khâu giao, nhận tiền in, đúc hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tại thời điểm giao nhận, kiểm đếm tiền in, đúc hỏng và cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hoàn toàn tiền in, đúc hỏng thành phế liệu.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/ 02/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan