Chính sách thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện mô tô, xe máy

Nội dung bài viết

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1188/TCT-CS trả lời Công văn số 89234/CTHN-TTKT2 về chính sách thuế.

 

Căn cứ theo quy định pháp luật, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện mô tô, xe máy (bánh răng, thắng đĩa ...) và sản phẩm bánh răng, thắng đĩa... được xếp vào nhóm động cơ, phụ tùng xe ô tô, xe máy, tương ứng với sản phẩm cấp 7 - mã hàng hóa 2930023, 2930024 và 3091020 (theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018) và không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan