Bản tin tổng hợp công văn tháng 11 năm 2023

Nội dung bài viết

Gia hạn thời gian trình Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA

Theo Công văn 8591/VPCP-KTTH 2023 của Văn phòng chính phủ về việc gia hạn thời gian trình Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa ban hành ngày 2/11/2023,  Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong tháng 12 năm 2023 theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tiếp tục chậm trễ.

Tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công văn 8807/VPCP-CN 2023
Công văn 8807/VPCP-CN 2023

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8807/VPCP-CN 2023 tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia ngày 10/11/2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050; khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ để công bố Quy hoạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1335/QĐ-TTg 2023 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc phê duyệt Đề án đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện đề án thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường như sau:

  1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan liên quan: 
  •  chủ động phát huy nội lực, kết hợp với tư vấn pháp lý xây dựng các phương án xử lý trong quá trình đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.
  • tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.
  • đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tiến trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.
  • vận động các ngành sản xuất trong nước, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, các Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, hỗ trợ thực hiện công tác thúc đẩy Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền KTTT.
  1. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác vận động Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường thông qua các kênh đàm phán, đối thoại.

CÁC DỰ THẢO

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (Theo Công văn 12502/BTC-CST 2023 của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2023 xin ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 26/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi, bổ sung

Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến của các Bộ và địa phương về hoạt động quy hoạch về dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi, bổ sung. Các văn bản góp ý sẽ được gửi về Bộ kế hoạch và đầu tư chậm nhất ngày 30/11/2023 (Theo Công văn 9466/BKHĐT-QLQH 2023 lấy ý kiến Hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi Luật Quy hoạch ban hành ngày 12/11/2023).

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Văn Phòng Chính Phủ ban hành Công văn 8825/VPCP-KTTH 2023 về việc dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2024 gắn với chỉ tiêu cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2023. 
  2.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan tại điểm 1 nêu trên để xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023
  3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các văn bản có hiệu lực trong tháng 

 

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhNgày có hiệu lực

THƯƠNG MẠI

1Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu17/11/202317/11/2023

Y TẾ

1Thông tư 22/2023/TT-BYT giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT bệnh viện cùng hạng17/11/202317/11/2023

THUẾ- PHÍ- LỆ PHÍ

1Công văn 5050/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế10/11/202310/11/2023
2Công văn 79873/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu13/11/202313/11/2023
3Công văn 5090/TCT-KK của Tổng cục Thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế14/11/202314/11/2023
4Công văn 5113/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế15/11/202315/11/2023
5Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp15/11/202315/11/2023
6Công văn 5115/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 15/11/202315/11/2023
0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan