Danh mục Thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Nội dung bài viết

Quyết định 565/QĐ-BTP 2024 được Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/04/2024, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Trong đó có một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đáng lưu ý như:

  • Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản
  • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Lý lịch tư pháp
  • Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
  • Trọng tài thương mại
  • Hòa giải thương mại
  • Thừa phát lại, luật sư
  • Công chứng, giám định tư pháp
  • Đấu giá tài sản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03/04/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan