Vướng mắc chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Nội dung bài viết

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1504/TCT-DNNCN về vướng mắc chính sách thuế khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được cổ đông góp vốn bằng bất động sản.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, cá nhân góp vốn bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng vốn. Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần, từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn 1504/TCT-DNNCN 2024 trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân mới nhất

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan