Chuyển số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động

Nội dung bài viết

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1569/TCT-KK về việc chuyển số thuế giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, trường hợp Chi nhánh Công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội là đơn vị phụ thuộc của Công ty mẹ thực hiện chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đến thời điểm chấm dứt hoạt động nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì Chi nhánh được chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết cho Công ty mẹ để Công ty mẹ tiếp tục kê khai, khấu trừ theo quy định.

 

Công văn 1569/TCT-KK 2024 chuyển thuế GTGT được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan