Điều chỉnh giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu

Nội dung bài viết

Ngày 04 tháng 4 năm 2024, Bộ Công thương ban hành Công văn số 2232/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

  • Xăng E5RON92 tăng 291 đồng/lít lên 23.916 đồng/lít
  • Xăng RON95-III giảm 15 đồng/lít xuống còn 24.801 đồng/lít
  • Dầu điêzen 0.05S tăng 295 đồng/lít lên 20.988 đồng/lít
  • Dầu hỏa tăng 136 đồng/lít lên 21.015 đồng/lít
  • Dầu mazut 180CST3.5S tăng 151 đồng/lít lên 17.926 đồng/lít

Thời gian thực hiện: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 04 tháng 4 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 04 tháng 4 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan