Bản tin Lincoln Myanmar: Mở rộng cơ sở thuế trong lĩnh vực dầu và khí gas

Nội dung bài viết

Công ty Luật SBLAW lược dịch bản tin của Công ty Luật Lincoln – là đối tác của SBLAW. Dưới đây là nội dung chi tiết của bản tin:

Gửi bạn đọc,

Chào mừng đến với ấn bản mới của bản tin của chúng tôi.

1. Mở rộng cơ sở thuế trong lĩnh vực dầu và khí gas

“Lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên” của Myanmar phải chịu mức thuế thu nhập cao hơn so với các lĩnh vực còn lại của nền kinh tế:

∎ Sửa đổi Luật Thuế Liên bang 2022 ngày 17 tháng 11 năm 2022 đã tăng thuế suất thuế thu nhập từ 22% lên 25%; và

∎ Thuế suất lãi vốn không phải là 10%, mà là 40% -50%.

Giả định rằng thuế suất cao hơn (chỉ) được áp dụng cho các nhà khai thác và nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) với Doanh nghiệp Dầu khí Myanma (MOGE) và các nhà điều hành đường ống dẫn. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Tài chính của SAC đã làm rõ trong Thông báo 11/2023 ngày 2 tháng 2 năm 2023 (bản dịch tiếng Anh) rằng họ diễn giải cụm từ “lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu và khí tự nhiên” bao gồm:

∎ các hoạt động theo bất kỳ hợp đồng phân chia sản phẩm nào; và

∎ Ngoài ra, hoạt động tự thăm dò, khoan và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên hoặc bằng cách nhận dịch vụ của người khác, hoạt động thăm dò, khoan và sản xuất cũng như vận chuyển dầu và khí tự nhiên bằng đường ống hoặc xuyên quốc gia, và dầu, và dịch vụ thăm dò, khoan và khai thác khí đốt tự nhiên.

Điều này cho thấy rằng các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và quy trình hỗ trợ ngành dầu và khí đốt thượng nguồn cũng phải chịu mức thuế thu nhập cao hơn.

Thông báo có hiệu lực từ năm đánh thuế 2023-2024, tức là bao gồm thu nhập đạt được trong năm tài chính 2022-2023 (ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023).

2. Nộp tiền thuế bằng ngoại tệ

 • Người nước ngoài không cư trú phải chịu thuế thu nhập của Myanmar nếu họ có “thu nhập nhận được trong địa phận Myanmar” (mục 3(n)(iii) Luật thuế thu nhập). Nếu họ nhận được khoản thu nhập này bằng ngoại tệ, họ phải nộp thuế thu nhập của Myanmar bằng ngoại tệ (mục 30 Luật Thuế Liên bang 2022), mặc dù có thể hiểu rằng vì những lý do thực tế, cho đến nay người nộp thuế đã nộp bằng Myanmar Kyat.
 • Thông thường, Sở Thuế vụ thu thuế thu nhập Myanmar từ người nước ngoài không cư trú với sự giúp đỡ của người khác: Một người từ Myanmar thanh toán, ví dụ: phí dịch vụ cho người nước ngoài không cư trú, trước khi thanh toán, phải khấu trừ một tỷ lệ nhất định từ phí dịch vụ này và chuyển số tiền đã khấu trừ cho Sở Thuế vụ. Các mức thuế khấu trừ này được hiển thị trong ô màu đỏ trong bảng bên dưới. Một lần nữa, luật yêu cầu nộp thuế bằng ngoại tệ chứ không phải bằng Myanmar Kyat.
STTHình thức trả phíMức thuế khấu trừ nếu người nhận là …
… cư trú tại Myanmar… Không cư trú tại Myanmar
1.Khoản tiền lãi0%15% (*) (**)
2.Phí cấp giấy phép, nhãn hiệu hoặc bản quyền10%15% (**)
3.Thanh toán bởi chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước để mua hàng hóa từ khu vực tư nhân2%2.5% (**)
4.Thanh toán bởi khu vực tư nhân để mua hàng hóa dịch vụ0%2.5% (**)
5.Thanh toán lương0% – 25%0% – 25% (**)

(*) 0% nếu trả lãi cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Myanmar

(**) Có thể có miễn trừ theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

 • Với Chỉ thị 2/2023 ngày 25 tháng 1 năm 2023 (bản dịch tiếng Anh), Ngân hàng Trung ương yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ đảm bảo rằng thuế Myanmar đối với thu nhập của người nước ngoài không cư trú được thu bằng ngoại tệ (và có thể được lưu trữ ở nước ngoài) chứ không phải bằng Myanmar Kyat. Mặc dù cách diễn đạt hơi mơ hồ, nhưng chúng tôi cho rằng Chỉ thị bao gồm cả trường hợp người nước ngoài không cư trú tự nộp thuế thu nhập và trường hợp người ở Myanmar khấu trừ thuế khấu trừ từ khoản thanh toán cho người nước ngoài không cư trú.

Chính xác hơn thì:

∎ các ngân hàng tư nhân phải chuyển khoản thuế mà khách hàng của họ phải trả bằng ngoại tệ thông qua các ngân hàng đại lý ở nước ngoài sang Ngân hàng Kinh tế Myanma (MEB) thuộc sở hữu nhà nước, ngân hàng này sẽ chuyển số tiền Myanmar Kyat tương ứng cho Sở Thuế vụ;

∎ Ngân hàng Ngoại thương Myanma (MFTB) và Ngân hàng Thương mại và Đầu tư Myanma (MICB) thuộc sở hữu nhà nước phải chuyển số tiền Myanmar Kyat của khoản thuế mà khách hàng của họ phải trả bằng ngoại tệ cho Sở Thuế vụ;

∎ Đối tác tư nhân trong các dự án liên doanh với chính phủ phải nộp thuế thu nhập bằng ngoại tệ vào tài khoản ngoại tệ của MFTB hoặc MICB ở nước ngoài; MFTB hoặc MICB phải chuyển số tiền Myanmar Kyat tương ứng cho Sở Thuế vụ; và

∎ Các ngân hàng sẽ thu phí SWIFT phát sinh từ các lần chuyển tiền bổ sung từ khách hàng của họ.

Gia hạn thị thực điện tử.

Bộ nhập cư và dân số của SAC đã thông báo rằng kể từ “ngày 1 tháng 2 năm 2023” (thời gian được viết bằng tiếng Myanmar, không phải bằng tiếng Anh); người nước ngoài đã nhập cảnh vào quốc gia này bằng thị thực kinh doanh điện tử có thể gia hạn trực tuyến tối đa 01 năm trên https://estay.moip.gov.mm/.

 • Chính xác hơn, phần mở rộng được chia thành hai thành phần, (i) “giấy phép lưu trú” cho phép người nước ngoài ở trong nước và (ii) “giấy phép tái nhập cảnh” một lần hoặc nhiều lần cho phép người nước ngoài được rời khỏi đất nước và quay lại lần nữa trước khi giấy phép lưu trú của họ hết hạn.

Áp dụng các điều khoản và điều kiện.

4. Mua sắm công/bán và cho thuê tài sản của nhà nước

 • Ngay trong tháng 4 năm 2022, công báo chính thức đã đăng Chỉ thị 1/2022 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng SAC về “mua, xử lý và cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước” (bản dịch tiếng Anh), phần lớn ghi đè lên chỉ đạo của chính quyền dân sự trước đây.
 • Trong những tuần và tháng tiếp theo, nhiều ban ngành và các tổ chức nhà nước khác đã thành lập ủy ban đấu thầu, ủy ban giá sàn, ủy ban nghiệm thu đấu thầu và ủy ban kiểm tra và nghiệm thu chất lượng. Các ủy ban này dường như được thành lập lại mỗi năm tài chính.
 • Như đã nói ở trước, Chỉ thị phân biệt giữa (i) mua sắm công trình xây dựng, hàng hóa và dịch vụ và (ii) bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
 • Mua sắm công trình xây dựng, hàng hóa và dịch vụ
 • Theo những nguyên tắc chung, các sở và các tổ chức khác phải tiến hành mua bằng cách gọi đề xuất giá hoặc đấu thầu rộng rãi như sau.

∎ Đối với những giao dịch dưới 20 triệu Myanmar Kyat: Kêu gọi đề xuất giá từ 3 công ty đáng tin cậy.

∎ Đối với giao dịch từ 20 triệu Myanmar Kyat đến 200 triệu Myanmar Kyat: thông báo mời thầu công khai ít nhất 7 ngày trước ngày mở thầu trên bảng thông báo của bộ có liên quan, Tổng cục Hành chính, Văn phòng Hành chính Quận và Văn phòng Chính quyền thị trấn; Và.

∎  Đối với các giao dịch trên 200 triệu Myanmar Kyat: thông báo mời đấu thầu rộng rãi trên trang web của bộ liên quan và ít nhất hai lần trên các tờ báo nhà nước, ít nhất 14 ngày trước ngày mở thầu.

Trong các dự án phức tạp, các ban ngành và các tổ chức nhà nước khác trước tiên có thể kêu gọi một đề xuất kỹ thuật, sàng lọc các nhà thầu và hồ sơ đệ trình của họ, đồng thời thu hút các đề xuất về giá từ những người đã qua giai đoạn đầu tiên (“đấu thầu hai giai đoạn”).

Hơn nữa, Chỉ thị cho phép các sở và các tổ chức nhà nước khác trong nhiều trường hợp lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu từ một vòng tròn nhỏ (đấu thầu hạn chế hoặc mua trực tiếp). Tuy nhiên, điều này phải được ủy ban quản lý của Bộ (hoặc cấp cao tương đương) phê duyệt hoặc, nếu số tiền mua vượt quá 100 triệu Myanmar Kyat, thì phải được sự chấp thuận của chủ tịch SAC hoặc Liên minh chính phủ.

 • Bán hoặc cho thuê tài sản nhà nước

Chỉ thị phân biệt giữa:

Tài sản thuộc sở hữu của bộ”: thiết bị lưu trữ, công cụ và phụ kiện, hàng tồn kho và hàng hóa dư thừa, bất kể là vô tri hay hữu hình, nếu chúng được kiểm soát hoặc sở hữu bởi một bộ phận hoặc tổ chức nhà nước khác;

tài sản cố định thuộc sở hữu của bộ”: tòa nhà, nhà máy, xưởng, máy móc, đồ nội thất và thiết bị, và những thứ tương tự, nếu chúng được kiểm soát hoặc sở hữu bởi bộ hoặc tổ chức nhà nước khác; và

tài sản thuộc sở hữu nhà nước”: tài sản thuộc sở hữu của bộ, tài sản cố định thuộc sở hữu của bộ, động sản hoặc bất động sản, đất đai, tòa nhà, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà nước.

(aa) Bán hoặc cho thuê tài sản/tài sản cố định thuộc sở hữu của bộ

 • Bộ hoặc tổ chức nhà nước khác muốn bán hoặc cho thuê “tài sản thuộc sở hữu của bộ” hoặc “tài sản cố định thuộc sở hữu của bộ” có thể mời thầu hoặc bán hoặc cho thuê trực tiếp. Chỉ thị đưa ra một số hướng dẫn khi nào bộ nên thực hiện việc trước và khi nào nên làm việc sau.
 • Nếu bộ quyết định đấu thầu, hội đồng đấu thầu của nó sẽ thông báo mời thầu trước 7 ngày trên bảng thông báo của bộ có liên quan và Tổng cục Hành chính và các văn phòng huyện và thị trấn nếu giá sàn (giá bán hoặc giá thuê hàng năm) là ít hơn 20 triệu Myanmar Kyat. Nếu giá sàn từ 20 triệu Myanmar Kyat trở lên, việc thông báo phải được thực hiện trên trang web của Bộ và ít nhất hai lần trên báo chí nhà nước, ít nhất 14 ngày trước ngày mở thầu.
 • Nếu bộ quyết định bán trực tiếp, thì cần có sự chấp thuận của ủy ban quản lý của bộ (hoặc cấp cao nhất khác) hoặc, nếu giá bán vượt quá 100 triệu MMK, sẽ thuộc về chủ tịch SAC hoặc chính phủ Liên minh.
 • Việc thuê tài sản cố định thuộc sở hữu của một bộ phận thực hiện theo “Chỉ thị số 3/2018 được tuân thủ khi cho thuê, chuyển nhượng hoặc có liên doanh liên quan đến đất đai và tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước” của Văn phòng Chủ tịch nước. Thật không may, hướng dẫn này rất khó tìm nguồn trực tuyến.

 (bb) Bán hoặc cho thuê các tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước

 • Tài sản thuộc sở hữu nhà nước không phải là “tài sản thuộc sở hữu của bộ” hoặc “tài sản cố định thuộc sở hữu của bộ” – chúng tôi cho rằng đây có thể là một khu đất trống – có thể được bán hoặc cho thuê sau khi bộ đấu giá hoặc chào giá trưng cầu (với điều kiện là bộ đã đưa ra thông báo tương ứng trên trang web của bộ và trên các tờ báo nhà nước ít nhất hai lần, trước ít nhất 14 ngày) hoặc với sự chấp thuận của chủ tịch SAC hoặc chính phủ Liên minh.

(cc) Ủy ban tư nhân hóa

 • Cần lưu ý rằng tài sản thuộc sở hữu nhà nước thường không được bán cho khu vực tư nhân bởi chính bộ tương ứng, mà bởi Ủy ban Tư nhân hóa. Ủy ban Tư nhân hóa đầu tiên được thành lập vào năm 1995 và sau đó được tái lập bởi mỗi chính phủ mới, lần cuối cùng là theo Thông báo SAC 41/2021 ngày 8 tháng 3 năm 2021.

Chúng tôi hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.

Sebastian Pawlita

Giám đốc điều hành

Nyein Chan Zaw 

Giám đốc

Lincoln Legal Services (Myanmar) Ltd.

La Pyi Wun Plaza, Room 409 (4th Floor)37, Alan Pya Pagoda Road,
Dagon Township, Yangon, Myanmar

Số điện thoại: +95-9-262546284

E-Mail: info@lincolnmyanmar.com
Internet: www.lincolnmyanmar.com

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan