Giải đáp về thuế nhà thầu

Nội dung bài viết

Ngày 09/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 12264/CTBDU-TTHT trả lời về thuế nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa giao cho khách hàng ở nước ngoài, do hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng mua bán đã ký kết nên Công ty phải thuê tổ chức khác gia công chế biến lại. Do hoạt động gia công này được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam nên thu nhập mà tổ chức nước ngoài nhận được không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan