Vướng mắc khi đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất

Nội dung bài viết

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1666/TCT-CS về chính sách thuế. Theo đó,

Hành vi chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất là hành vi vi phạm về thời hạn nộp thuế theo pháp luật quản lý thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Hành vi này bị tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế và có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 124 Luật Quản lý thuế nhưng không phải là hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Mục 2 Chương XV Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

- Về việc hướng dẫn thành phần hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và các điều kiện để thực hiện thu hồi đất: Thuộc chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 1 và Điểm g Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan