Lệ phí môn bài của Văn phòng đại diện

Nội dung bài viết

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1667/TCT-CS về lệ phí môn bài.

Theo đó trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty  có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan