Văn bản pháp luật tháng 12/2023

Nội dung bài viết

STT

No

Số hiệu văn bản

Document title Issuance

Ngày ban hành

Date issued

Ngày có hiệu lực

Effective date

Thuế - phí - lệ phí/ Tax - Fees - Charges
1Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Circular No 63/2023/TT-BTC of of the Ministry of Finance amending and supplement a number of articles of a number of circulars regulating fees and charges of the Minister Ministry of Finance aims to encourage the use of online public services

16/10/202301/12/2023
2Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Circular No. 65/2023/TT-BTC stipulating the collection rate, regime of collection, payment, management and use of fees for exploitation and use of environmental data issued by the Minister of Finance

31/10/202315/12/2023
3Nghị định số 84/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027

Decree No 84/2023/ND-CP of the Government correct change and supplement a number of articles of Decree no. 129/2022/ND-CP dated december 30, 2022 2022 the Government promulgates Vietnam's special preferential import tariff to implementation of the regional comprehensive economic partnership agreement for the period of 2022-2027

01/ 12/202301 /12 /2023
Tài Chính - Ngân Hàng /Finance And Banking
1Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Decision No 11/2023/QD-TTg of the Prime Minister stipulating the level of transactions of large value to be reported to the State Bank.

27/04/202301/12/2023
2Quyết định số 2659/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Decision No 2659/QD-BTC of the Ministry of Finance on the revocation of the Certificate of eligibility for provision of price appraisal services

01/12/202301/12 /2023
Giao Thông Vận Tải/ Transportation
1Thông tư số  30/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Circular No. 30/2023/TT-BGTVT of the Ministry of Transport promulgating 03 national technical regulations on railway vehicles.

03/11/202321/12/2023
2Quyết định số  1427/QĐ-BGTVT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Decision No. 1427/QD-BGTVT in 2023 announcing amended and supplemented administrative procedures in the railway sector within the scope of management functions of the Ministry of Transport.

08/11/202301/12/2023
BẢO HIỂM/ INSURANCE
1Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Decree No. 75/2023/ND-CP of the Government  amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 detailing and guiding measures to implement a number of articles of the Law on Health Insurance

19/10/202303/12/2023
2Quyết định số 1697/QĐ-BHXH năm 2023 sửa đổi mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Decision No. 1697/QD-BHXH in 2023 amending the code stated on the health insurance card in Decision 1351/QD-BHXH issued by Vietnam Social Security

27/11/202303/12/2023
ĐẦU TƯ/ INVESTMENT
1Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Decree No. 78/2023/NĐ-CP  of Government amending and supplementing a number of articles of Decree 32/2017/NĐ-CP dated March 31,2017 of the Government on state investment credit

07/11/202322/12/2023
2Thông tư số 69/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán

Circular No. 69/2023/TT-BTC of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of Circular 57/2021/TT-BTC dated July 12, 7 of the Minister of Finance stipulating the roadmap for rearranging the stock trading market, bond trading market, derivatives trading market and securities trading market

15/11/202330/ 12/2023
MÔI TRƯỜNG/ ENVIRONMENT
1Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 

Circular No.65/2023/TT-BTC stipulating collection rates, regimes of collection, payment, management and use of fees for exploitation and use of environmental data.

31/10/202315/ 12/2023
LĨNH VỰC KHÁC
1Thông tư số 09/2023 /TT-BXD  của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Circular No. 09/2023/TT-BXD of the Ministry of Construction promulgating amendments to 1:2023 QCVN 06:2022/BXD National technical regulations on fire safety for houses and buildings

16/10/202301/12/2023
2Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Decree No. 76/2023/ND-CP of the Government detailing a number of articles of the Law on Prevention and Control of Domestic Violence

01/11/202325/12/2023

Thông tư số  105/2023/TT-BQP tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng

Circular No. 105/2023/TT-BQP on health standards and medical examination for subjects belonging to the Ministry of National Defense

06/12/2023
0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan