VỤ VIỆC TRANH CHẤP CHO THUÊ TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG

Trong vụ tranh chấp này, nhóm luật sư tranh tụng của SBLAW dẫn dắt bởi luật sư Nguyễn Thanh Hà đã bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn – Công ty CP Tân Hoàng Cầu tại toà án. Đây là một trong những vụ tranh chấp về bất động sản và các luật sư SBLAW […]