Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Đối với nhiều doanh nghiệp mới thành lập, quan tâm đến các quy định về quản lý, điều hành, và tổ chức nội bộ thường ít được chú ý. Điều này dẫn đến tình trạng khi xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần không có sự chuẩn bị cần thiết để giải quyết, từ đó làm cho tình hình mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ ngày càng trở nên trầm trọng, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, trong pháp luật Việt Nam, chưa có quy định cụ thể về khái niệm "tranh chấp nội bộ doanh nghiệp". Tuy nhiên, có thể hiểu rằng tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là sự xuất hiện mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, góp vốn, và nhiều lĩnh vực khác, giữa công ty và các thành viên/cổ đông hoặc giữa các thành viên/cổ đông trong công ty.

Khoản 4 của Điều 30 trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 liệt kê một số dạng tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như sau:

Tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty, chủ yếu liên quan đến các cam kết về góp vốn khi thành lập, tăng vốn điều lệ, định giá tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, và phân chia lợi nhuận.
Tranh chấp giữa công ty và người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, liên quan đến các vấn đề như thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, bàn giao tài sản của công ty, và chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Có thể cụ thể hóa thêm bằng các tranh chấp liên quan đến Nghị quyết hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông, ký kết hợp đồng với người liên quan đến người quản lý trong doanh nghiệp, việc chọn người đại diện, và các tranh chấp khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông trong công ty.

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Các loại tranh chấp nội bộ công ty, doanh nghiệp

Qua quá trình tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp, chúng tôi nhận thấy những tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp gồm những loại sau:

 • Tranh chấp trong quá trình góp vốn, định giá tài sản góp vốn, tranh chấp về thời điểm góp vốn.
 • Thành viên trong công ty không góp đủ vốn như cam kết hoặc không tiến hành góp vốn.
 • Tranh chấp về chuyển nhượng hoặc chào bán cổ phần, cổ phiếu giữa các thành viên.
 • Tranh chấp về tư cách cổ đông công ty, tư cách thành viên và thời điểm hưởng quyền của thành viên.
 • Tranh chấp về thủ tục, trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị với công ty cổ phần và hội đồng thành viên với công ty TNHH.
 • Tranh chấp trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiêp
 • Các tranh chấp nội bộ khác.
Luật sư giải quyết tranh chấp cổ đông thành viên công ty
Luật sư giải quyết tranh chấp cổ đông thành viên công ty

Phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Dựa trên quy định của khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ được chi tiết trong Điều lệ của công ty. Do đó, khi xảy ra tranh chấp, quá trình giải quyết thường được tiến hành theo nguyên tắc đã quy định trong Điều lệ.

Thường, việc giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp đầu tiên được thực hiện thông qua phương thức thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp không thể đạt được thương lượng hoặc hòa giải, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa vụ tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để xử lý nhanh chóng và đảm bảo tính bí mật trong quá trình giải quyết những tranh chấp này cho doanh nghiệp, Công ty SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, bao gồm:

Tranh chấp giữa các công ty và thành viên

Giải quyết mọi mâu thuẫn giữa công ty và các thành viên liên quan đến các giai đoạn quan trọng như thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty có thể bao gồm những vấn đề sau:

 1. Cổ đông hoặc thành viên không đóng góp số cổ phần hoặc vốn đã cam kết;
 2. Góp vốn không đạt đủ số cổ phần hoặc vốn đã đăng ký, nhưng vẫn đòi hỏi được coi là cổ đông với quyền và lợi ích tương đương với người đã đóng góp đủ;
 3. Tranh chấp xuất phát từ cách thức góp vốn và giá trị tài sản góp như định giá tài sản không chính xác, không chuyển sở hữu tài sản góp vốn, hoặc thiếu thoả thuận trước về việc góp vốn và giá trị tài sản góp vốn;
 4. Thiếu quy định về thời điểm hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;
 5. Mâu thuẫn về tư cách của cổ đông và thành viên;
 6. Tranh chấp liên quan đến các quyết định được đưa ra mà bị coi là không công bằng hoặc không hợp pháp;
 7. Tình huống không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên do quyền lợi của bản thân không được đáp ứng như kỳ vọng
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp giữa các thành viên với nhau

 • Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, liên quan đến các giai đoạn như thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, và chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, có thể xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau.
 • Các tranh chấp có thể phát sinh về việc chọn người đại diện theo quy định của pháp luật, cũng như liên quan đến lợi ích cụ thể của từng thành viên và cổ đông trong công ty.

Thương lượng

Trong việc giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, pháp luật thường khuyến khích các bên tự thương lượng và hòa giải với nhau. Phương thức này giúp hài hòa lợi ích của cả hai bên một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Hòa giải thương mại

Theo quy định của khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP, hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận, với sự hỗ trợ của hòa giải viên thương mại làm trung gian. Quy trình hòa giải thương mại được thực hiện theo Điều 14 Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

Các bên có quyền lựa chọn quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại hoặc tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên thương mại sẽ áp dụng trình tự, thủ tục phù hợp với tình tiết và nguyện vọng của các bên, sau khi được các bên chấp thuận.

Khởi kiện tại Trọng tài thương mại

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010, tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng trọng tài khi có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này không bị vô hiệu. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi có tranh chấp, bằng văn bản hoặc là một điều khoản trong hợp đồng.

Ưu điểm của phương thức này là tính bảo mật thông tin cao và phù hợp với nhu cầu bảo vệ bí mật kinh doanh, tài liệu quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp.

Khởi kiện tại Tòa án

Phương thức này mang tính quyền lực nhất và có giá trị cao trong cưỡng chế thi hành án. Việc khởi kiện và giải quyết tranh chấp tại Tòa án phải tuân thủ trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh. Do đó, bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp của SBLAW
Dịch vụ giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp của SBLAW

Dịch vụ giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp của SBLAW

Trong một doanh nghiệp, một công ty, những tranh chấp nội bộ trong công ty có thể diễn ra bất cứ lúc nào, trong giai đoạn góp vốn, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn giải thể doanh nghiệp.

Với một đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật doanh nghiệp, SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty.

Luật sư đại diện tham gia đàm phán giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty.

Với một đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, SBLAW sẵn sàng hỗ trợ các bên tham gia đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp, những công việc cụ thể bao gồm:

 • Xem xét vụ việc tranh chấp bằng việc tiếp nhận hồ sơ, thông tin nhiều chiều về vụ việc.
 • Sau khi hiểu rõ vụ việc, xem xét các quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan nhằm tìm ra phương án giải quyết tranh chấp.
 • Tư vấn và đưa ra các giải pháp cho khách hàng lựa chọn trong việc giải quyết tranh chấp.
 • Đại diện cho các bên trong quá trình đàm phán nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất, tránh đưa vụ việc ra cơ quan xét xử.
 • Đai diện theo ủy quyền cho các bên tại cơ quan tòa án nhằm giải quyết tranh chấp.
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tại tòa án hoặc trọng tài.
 • Theo dõi và đảm bảo quá trình thi hành bản án có hiệu lực của tòa án, trọng tài.

Nhiệm vụ của Công ty luật SBLAW

Nhiệm vụ của Công ty luật SBLAW trong việc giải quyết tranh chấp bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin liên quan đến vụ việc, thực hiện tra cứu văn bản pháp luật và văn bản nội bộ của công ty để đề xuất phương án giải quyết tranh chấp.
 • Trao đổi với Quý Khách hàng về các phương án giải quyết tranh chấp, đồng thời lên kế hoạch và phối hợp thực hiện các bước tiếp theo.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán với các bên liên quan, nhằm đạt được sự thỏa thuận và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp thông qua con đường thương lượng.
 • Tư vấn và đại diện Quý Khách hàng tham gia các cuộc họp nhằm giải quyết tranh chấp, đồng thời hỗ trợ trong quá trình thương lượng.
 • Đại diện Quý Khách hàng trong quá trình khởi kiện và tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài, nếu cần thiết.

Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp đề cập đến những xung đột, không đồng quan điểm, hay mâu thuẫn xuất phát từ các khía cạnh như quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình, và nhiều phương diện khác giữa các bên liên quan, nhóm, hoặc thành viên trong doanh nghiệp. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn sớm nhất.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan