Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Đối với nhiều doanh nghiệp mới thành lập, quan tâm đến các quy định về quản lý, điều hành, và tổ chức nội bộ thường ít được chú ý. Điều này dẫn đến tình trạng khi xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần không có sự chuẩn bị cần thiết để giải quyết, từ đó làm cho tình hình mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ ngày càng trở nên trầm trọng, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Để xử lý nhanh chóng và đảm bảo tính bí mật trong quá trình giải quyết những tranh chấp này cho doanh nghiệp, Công ty SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, bao gồm:

Tranh chấp giữa các công ty và thanh viên

Giải quyết mọi mâu thuẫn giữa công ty và các thành viên liên quan đến các giai đoạn quan trọng như thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty có thể bao gồm những vấn đề sau:

 1. Cổ đông hoặc thành viên không đóng góp số cổ phần hoặc vốn đã cam kết;
 2. Góp vốn không đạt đủ số cổ phần hoặc vốn đã đăng ký, nhưng vẫn đòi hỏi được coi là cổ đông với quyền và lợi ích tương đương với người đã đóng góp đủ;
 3. Tranh chấp xuất phát từ cách thức góp vốn và giá trị tài sản góp như định giá tài sản không chính xác, không chuyển sở hữu tài sản góp vốn, hoặc thiếu thoả thuận trước về việc góp vốn và giá trị tài sản góp vốn;
 4. Thiếu quy định về thời điểm hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;
 5. Mâu thuẫn về tư cách của cổ đông và thành viên;
 6. Tranh chấp liên quan đến các quyết định được đưa ra mà bị coi là không công bằng hoặc không hợp pháp;
 7. Tình huống không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên do quyền lợi của bản thân không được đáp ứng như kỳ vọng
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp giữa các thành viên với nhau

 • Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, liên quan đến các giai đoạn như thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, và chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, có thể xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau.
 • Các tranh chấp có thể phát sinh về việc chọn người đại diện theo quy định của pháp luật, cũng như liên quan đến lợi ích cụ thể của từng thành viên và cổ đông trong công ty.

Nhiệm vụ của SBLAW

Nhiệm vụ của Công ty luật SBLAW trong việc giải quyết tranh chấp bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin liên quan đến vụ việc, thực hiện tra cứu văn bản pháp luật và văn bản nội bộ của công ty để đề xuất phương án giải quyết tranh chấp.
 • Trao đổi với Quý Khách hàng về các phương án giải quyết tranh chấp, đồng thời lên kế hoạch và phối hợp thực hiện các bước tiếp theo.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán với các bên liên quan, nhằm đạt được sự thỏa thuận và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp thông qua con đường thương lượng.
 • Tư vấn và đại diện Quý Khách hàng tham gia các cuộc họp nhằm giải quyết tranh chấp, đồng thời hỗ trợ trong quá trình thương lượng.
 • Đại diện Quý Khách hàng trong quá trình khởi kiện và tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài, nếu cần thiết.

Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp đề cập đến những xung đột, không đồng quan điểm, hay mâu thuẫn xuất phát từ các khía cạnh như quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình, và nhiều phương diện khác giữa các bên liên quan, nhóm, hoặc thành viên trong doanh nghiệp. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn sớm nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan