Vì sao cần phải thuê luật sư để giải quyết tranh chấp?

Nội dung bài viết

Muốn doanh nghiệp, cá nhân không ngừng phát triển thì cần có hệ thống pháp lý chặt chẽ đặc biệt là có thể giải quyết nhanh gọn vấn đề khi có tranh chấp xảy ra và việc nhờ vào luật sư giải quyết tranh chấp là một sự cần thiết.

Vì sao cần phải thuê luật sư để giải quyết tranh chấp?

 • Luật sư sẽ giúp giải quyết tất cả các thủ tục pháp lý trong hoạt động nội bộ doanh nghiệp hoặc các thủ tục liên quan đến các cơ quan nhà nước.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp sẽ hỗ trợ khách hàng trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh như: thương mại, đầu tư, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai hoặc tranh chấp giữa các thành viên cổ đông với nhau.
 • Giúp giải quyết nhanh chóng những tranh chấp, vướng mắc nội bộ hoặc tranh chấp hợp đồng.
 • Luật sư giải quyết tranh chấp sẽ hạn chế được những rủi ro pháp lý cho khách hàng.
 • Nếu bạn là một doanh nghiêp hay bất kì cá nhân nào nhưng khi có luật sư riêng đều thể hiện tính chuyên nghiệp trong vấn đề giải quyết công việc.
 • Việc thuê luật sư còn giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí mà mang lại hiệu quả cao.
Luật sư – nghề được cho là công tâm – công bằng
Luật sư giải quyết dân sự công tâm và công bằng

Các lĩnh vực dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tại SBLAW

Với những dịch vụ pháp lý trên, luật sư của SBLAW sẽ tham gia giải quyết và bảo vệ khách hàng trong các vụ án và vụ việc sau:

Luật sư trong các vụ án kinh doanh, thương mại:

 • Giải quyết tranh chấp về các vụ án liên quan đến kinh doanh thương mại.
 • Giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế, thương mại.
 • Giải quyết tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp động sản và bất động sản.
 • Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ, về đầu tư.
 • Giải quyết tranh chấp về doanh nghiệp, nội bộ doanh nghiệp
 • Giải quyết tranh chấp về nợ và thu hồi nợ cho doanh nghiệp.
Luật sư tranh tụng tại tòa án
Luật sư giải quyết tranh chấp tại tòa án

Luật sư trong các việc và vụ án dân sự:

 • Giải quyết tranh chấp về đất đai.
 • Giải quyết tranh chấp về thừa kế.
 • Giải quyết tranh chấp về hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp về hôn nhân gia đình, ly hôn, hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
 • Giải quyết tranh chấp về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng.
SB LAW có thể hỗ trợ giải quyết trên các lĩnh vực
SB LAW có thể hỗ trợ giải quyết trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thương mại

Luật sư trong các vụ án về lao động:

 • Giải quyết tranh chấp về tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Giải quyết tranh chấp về sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….
Luật sư tham gia hòa giải tại tòa án
Luật sư tham gia hòa giải tại tòa án
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan