Tranh chấp thương mại là gì? Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Nội dung bài viết

Banner Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp thương mại là một phần không thể thiếu trong môi trường kinh doanh và thương mại, và quá trình giải quyết tranh chấp này có thể mất thời gian và tài nguyên. Điều quan trọng là các bên liên quan cần tuân theo các quy định và thỏa thuận mà họ đã thỏa thuận trong hợp đồng và tôn trọng quy định pháp luật khi phải đối mặt với tranh chấp thương mại. Cùng SBLAW tìm hiểu tranh chấp thương mại là gì? Những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay.

Tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp thương mại là tình huống mà hai hoặc nhiều bên tham gia vào một cuộc tranh chấp hoặc xung đột về các vấn đề liên quan đến thương mại hoặc hợp đồng thương mại. Tranh chấp thương mại có thể xảy ra khi có sự không đồng quan điểm về việc thực hiện hoặc hiểu đúng các điều khoản trong hợp đồng thương mại, việc giao hàng, thanh toán, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của quá trình kinh doanh.

Các cuộc tranh chấp thương mại thường có thể giải quyết thông qua các phương pháp như đàm phán trực tiếp, trọng tài thương mại, hoặc qua hệ thống tòa án. Trong một số trường hợp, các bên có thể sử dụng các dịch vụ trọng tài hoặc trọng tài tư nhân để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tranh chấp thương mại là gì
Tranh chấp thương mại là gì?

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thường bao gồm các phương pháp sau:

Phương thức đàm phán:

Các bên tham gia vào tranh chấp có thể bắt đầu bằng cách thương lượng trực tiếp với nhau để giải quyết vấn đề. Đây là phương thức phổ biến nhất và có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc nếu các bên đạt được thoả thuận.

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hoà giải
Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hoà giải

Phương thức hòa giải:

Hòa giải là quá trình sử dụng một bên thứ ba không liên quan vào tranh chấp, gọi là hòa giải viên, để giúp các bên đạt được thoả thuận. Hòa giải viên sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận và trung gian giữa các bên. Nếu thành công, hòa giải có thể đưa ra một thoả thuận.

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng
Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng

Trọng tài thương mại:

Trọng tài thương mại là một quá trình tư nhân mà các bên thuê một hoặc một số trọng tài độc lập để giải quyết tranh chấp. Quyết định của trọng tài thường rất cuối cùng và ràng buộc cho các bên. Trọng tài thương mại thường nhanh chóng hơn so với tòa án truyền thống.

Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì
Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì?

Phương thức Tòa án:

Nếu không thể đạt được thoả thuận qua các phương thức trên, các bên có thể đưa tranh chấp lên tòa án. Tòa án sẽ quyết định theo quy định pháp luật và có quyền yêu cầu thực thi quyết định.

Các tranh chấp thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án
Các tranh chấp thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án

Mediation (Trung gian giải quyết tranh chấp):

Đây là một hình thức giữa hòa giải và trọng tài. Một trung gian đến từ một tổ chức hoặc cá nhân không phán quyết mà thúc đẩy quá trình đàm phán giữa các bên để họ đạt được thoả thuận tự nguyện.

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng điều trần
Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng điều trần

Giải quyết tranh chấp ngoại tòa:

Trong một số trường hợp, các bên có thể chọn giải quyết tranh chấp một cách ngoại tòa, thường thông qua các cơ quan quản lý hoặc sơ thẩm khác nhau. Việc này có thể làm giảm chi phí và thời gian so với việc đưa tranh chấp đến tòa án.

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Quy trình đàn áp trước tòa:

Đôi khi, các quy định đàn áp đặc biệt được sử dụng để giải quyết tranh chấp thương mại trong các lĩnh vực cụ thể, như bất đồng lao động.

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại phụ thuộc vào tính chất của tranh chấp, mong muốn của các bên và quy định pháp luật tại quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
Những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Những tranh chấp thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Về việc giải quyết tranh chấp thương mại mà Tòa án có thẩm quyền, Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định các trường hợp cụ thể như sau:

  1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân hoặc tổ chức mà cả hai đều đã đăng ký kinh doanh và có mục tiêu thu lợi nhuận.
  2. Tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ giữa cá nhân hoặc tổ chức, trong trường hợp cả hai đều có mục tiêu thu lợi nhuận.
  3. Tranh chấp giữa những người chưa trở thành thành viên của một công ty nhưng đã thực hiện giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp với công ty hoặc thành viên của công ty.
  4. Tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty, cũng như tranh chấp giữa công ty và các quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc giữa các thành viên của Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Các tranh chấp này có thể liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
  5. Các tranh chấp thương mại khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hoặc tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
Luật sư giải quyết tranh chấp thương mại
Luật sư giải quyết tranh chấp thương mại

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại

Liên quan đến thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại, Luật thương mại 2005 quy định như sau:

“Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, tính từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp khi một thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Tòa án trong thời hạn chín tháng, tính từ ngày giao hàng, thì thời hiệu này có thể thay đổi.”

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại

Kết quả của tranh chấp thương mại thường sẽ phụ thuộc vào phương thức giải quyết mà các bên chọn lựa, có thể là sự đồng tình thông qua đàm phán hoặc các quyết định của tòa án hoặc trọng tài. Liên hệ ngay Công ty luật SBLAW để nhận được tư vấn khi có tranh chấp thương mại

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan