Tranh chấp hợp đồng là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nội dung bài viết

Hợp đồng giúp cho việc thực hiện và định hướng theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã thỏa thuận với nhau trong hợp đồng. Nhưng trong thực tế thì vẫn xảy ra các trường hợp quyền và nghĩa vụ của các bên bị xâm hại, dẫn đến việc tranh chấp. Đây chính là lý do tại sao cần phải tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại. Vậy tranh chấp hợp đồng là gì? Có những cách nào xử lý tranh chấp hợp đồng? Cùng công ty luật SBLAW tìm hiểu ngay bây giờ.

I. Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp hợp đồng là tình trạng mà hai hoặc nhiều bên trong một giao kèo hoặc hợp đồng có những xung đột hoặc bất đồng quan điểm về việc thực hiện, giữa giữa các điều khoản, hoặc về việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng. Tranh chấp này có thể xuất phát từ sự hiểu sai, vi phạm hợp đồng, hay những khả năng đối lập về quyền và nghĩa vụ giữa các bên hợp đồng.

Trong trường hợp tranh chấp hợp đồng, các bên thường cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đàm phán hoặc qua quá trình giải quyết xung đột, chẳng hạn như thông qua trọng tài hoặc tố tụng tại tòa án. Mục tiêu của quá trình này là tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng để giải quyết tranh chấp và thực hiện hợp đồng một cách thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan.

Tranh chấp hợp đồng là gì - Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng
Tranh chấp hợp đồng là gì? Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng

II. Các loại tranh chấp hợp đồng thương mại phổ biến

Trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng thương mại, có một số hình thức phổ biến, dựa trên các khía cạnh khác nhau của hợp đồng. Tranh chấp hợp đồng thương mai có vô vàn lý do to nhỏ khác nhau. Nhưng có thể chia ra 4 loại chính sau:

Tranh chấp hợp đồng theo phạm vi lãnh thổ:

Bao gồm các loại hợp đồng như hợp đồng ngoại thương (cross-border contracts) và hợp đồng nội thương (domestic contracts), mà việc xác định phạm vi thực hiện hợp đồng được thực hiện trong hoặc ngoài lãnh thổ quốc gia.

Tranh chấp hợp đồng theo nội dung vi phạm:

Điều này xảy ra khi bên bán hoặc bên mua không tuân theo đúng nội dung hợp đồng, vi phạm các điều khoản, điều kiện, hoặc cam kết quy định trong hợp đồng.

Các loại tranh chấp hợp đồng thương mại phổ biến
Các loại tranh chấp hợp đồng thương mại phổ biến

Tranh chấp hợp đồng theo phạm vi giao dịch:

Các loại tranh chấp xảy ra trong ngữ cảnh cụ thể của từng giao dịch thương mại, bao gồm tranh chấp trong giao dịch mua bán hàng hóa, trong hợp đồng đại lý, hợp đồng cung ứng dịch vụ, và hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, tùy thuộc vào sự tham gia của các bên.

Tranh chấp hợp đồng theo tính pháp lý:

Các tranh chấp phát sinh do vi phạm các nguyên tắc pháp lý, hợp đồng không hợp pháp hoặc không tuân theo các quy định pháp luật có thể là một phần của việc thẩm định tính hợp pháp của hợp đồng.

Mỗi loại tranh chấp đòi hỏi cách tiế approach và quá trình giải quyết riêng biệt dựa trên sự phân loại này, với mục tiêu là giải quyết một cách công bằng và hiệu quả các mâu thuẫn giữa các bên hợp đồng.

Doanh nghiệp nên lựa chọn luật sư để tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng
Doanh nghiệp nên lựa chọn luật sư để tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng

III. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam và quốc tế

Về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại có 4 phương thức sau đây:

Phương thức thương lượng:

Đây là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn và thường được ghi trong điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Phương thức này các bên tự thương lượng hoặc cử luật sư tham gia thương lượng.

Phương thức hòa giải:

Phương thức này thông qua bên thứ ba trung gian (Hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.

Thông qua Tòa án:

Phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan toà án với sự tham gia của thẩm phán để giải quyết tranh chấp, thông thường phương thức này làm kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp.

Thông qua Trọng tài thương mại:

Đây là phương thức các bên thỏa thuận đưa tranh chấp ra trung tâm Trọng tài giải quyết và phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành ngay.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

IV. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền có thể được phân thành ba phương pháp chính:

Phương pháp 1: Hòa giải và Trung gian

Trong trường hợp này, bên tranh chấp có thể sử dụng sự trung gian của một người hòa giải (hòa giải viên). Có một số cách thức để tiến hành quá trình hòa giải:

 1. Tự hòa giải: Đây là trường hợp khi các bên tranh chấp tự thảo luận và đạt được sự thỏa thuận mà không cần sự can thiệp hoặc giúp đỡ từ một hòa giải viên.
 2. Hòa giải qua trung gian: Trong trường hợp này, bên tranh chấp tham gia vào quá trình hòa giải với sự hỗ trợ của một người thứ ba, người được gọi là người trung gian hòa giải. Người trung gian này có thể là cá nhân hoặc tổ chức được bên tranh chấp lựa chọn hoặc được quy định bởi pháp luật.
 3. Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng: Quá trình hòa giải được tiến hành trước khi vụ án được đưa ra Tòa án hoặc trọng tài.
 4. Hòa giải trong thủ tục tố tụng: Trong trường hợp này, hòa giải diễn ra tại Tòa án hoặc trọng tài, và quyết định của hòa giải có giá trị cưỡng chế đối với các bên.
SBLAW hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cơ quan để giải quyết tranh chấp hợp đồng
SBLAW hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cơ quan để giải quyết tranh chấp hợp đồng   

Phương pháp 2: Trọng tài và Trung tâm Trọng tài

Trọng tài được sử dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng, nhưng không tất cả các tranh chấp đều nằm trong thẩm quyền của trọng tài. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài phụ thuộc vào sự thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. Cụ thể:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Trong trường hợp này, các bên có thể lựa chọn Trung tâm Trọng tài hoặc tổ chức trọng tài khác để giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài là quá trình mà các bên đề ra trước để chọn trọng tài phù hợp và xác định quy trình giải quyết.

Luật sư SBLAW luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
Luật sư SBLAW luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mạ

Phương pháp 3: Tòa án

Trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng, Tòa án được sử dụng khi các bên không thể đạt được sự thỏa thuận hoặc quyết định của trọng tài không được tuân theo. Thẩm quyền của Tòa án được xác định dựa trên bốn bước:

 1. Thẩm quyền theo vụ việc.
 2. Thẩm quyền theo cấp xét xử (có Tòa án cấp cao, Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện, v.v.).
 3. Thẩm quyền theo lãnh thổ (Tòa án nơi cư trú, làm việc, trụ sở).
 4. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn.

Khi thẩm quyền được xác định, Tòa án có thẩm quyền nhận đơn khởi kiện và xem xét đơn khởi kiện. Sau khi xác định sự hợp lệ của đơn khởi kiện, Tòa án tiến hành quá trình giải quyết theo trình tự và quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có nhiều lựa chọn để giải quyết tranh chấp bằng hợp đồng
Doanh nghiệp có nhiều lựa chọn để giải quyết tranh chấp bằng hợp đồng

Lưu ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng tùy thuộc vào tính chất và thỏa thuận của các bên tranh chấp, và có thể thông qua một hoặc nhiều phương pháp trên để đảm bảo quá trình giải quyết công bằng và hiệu quả. Đó là toàn bộ thông tin về tranh chấp hợp đồng là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng hiện nay. Nếu quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn và hỗ trợ 24/7.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan