Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Nội dung bài viết

Trọng tài thương mại có rất nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, linh hoạt theo thỏa thuận, các bên có thể lựa chọn địa điểm, ngôn ngữ và luật áp dụng. Phương thức này cũng giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ưu điểm của Trọng tài thương mại so với giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân gồm 5 ưu điểm sau:

Tính linh hoạt

 • Quy tắc tố tụng: Các bên có thể tự do lựa chọn quy tắc tố tụng áp dụng cho trọng tài, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của tranh chấp.
 • Địa điểm trọng tài: Trọng tài có thể được tiến hành tại bất kỳ địa điểm nào mà các bên thỏa thuận, không nhất thiết phải tại Việt Nam.
 • Lựa chọn trọng tài: Các bên có thể tự do lựa chọn trọng tài có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh chấp.
Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại
Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tính bảo mật

 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có tính bảo mật, không công khai giúp cho doanh nghiệp giữ được bí mật các thông tin tranh chấp, phán quyết trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành ngay.
 • Toàn bộ quá trình trọng tài diễn ra một cách bí mật, chỉ có các bên liên quan tham dự.
 • Thông tin về tranh chấp và quyết định trọng tài không được công khai, trừ trường hợp có sự đồng ý của các bên.

Tính chuyên môn cao

 • Các trọng tài thường là những chuyên gia trong lĩnh vực tranh chấp, đảm bảo giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả.
 • Quyết định trọng tài dựa trên thực tế và nguyên tắc pháp luật, đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

 • Quy trình trọng tài thường diễn ra nhanh chóng hơn so với kiện tụng tại Tòa án nhân dân.
 • Chi phí trọng tài thường thấp hơn so với chi phí kiện tụng tại Tòa án nhân dân.

Tính hiệu lực pháp luật

 • Quyết định trọng tài có hiệu lực như bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
 • Quyết định trọng tài được thi hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trọng tài thương mại còn có một số ưu điểm khác như:

 • Giúp duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các bên.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế.

Ngoài ra, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Trung tâm trọng tài, trọng tài viên để giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, nếu có tranh chấp yếu tố nước ngoài thì các bên có quyền thỏa thuận chọn tổ chức trọng tài, địa điểm, ngôn ngữ, luật áp dụng trong khi giải quyết.

Phán quyết của trọng tài có phạm vi thi hành rộng vì Việt Nam hành viên của công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty luật SBLAW vui lòng liên hệ ngay: 0904 340 664

Tham khảo thêm >> Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan