Các lưu ý về phí phạt trả nợ trước hạn bạn cần biết

Nội dung bài viết

Hiện nay, nhiều khách hàng khi vay ngân hàng chưa thực sự hiểu rõ về phí phạt trả nợ. Phí phạt trả nợ trước hạn được ngân hàng ghi rõ ràng trong nội dung hợp đồng ký kết đối với khách hàng. Các ngân hàng tại Việt Nam có quy định các mức phí phạt trả nợ trước hạn khác nhau, do đó khi người dân có nhu cầu vay tại các ngân hàng cần tìm hiểu kỹ càng mức phí phạt trả nợ trước hạn để có thể tính toán kỹ lưỡng ngân hàng có mức phí phạt trả nợ trước hạn phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Vậy, Phí phạt trả nợ trước hạn các ngân hàng được hiểu như thế nào? Liên quan đến vấn đề này Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những trao đổi trên trang Cafeland. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu hỏi: Độc giả phản ánh nội dung với Cafeland rằng họ là khách hàng vay vốn cá nhân, vay để kinh doanh. Lúc vay thì nhân viên tư vấn và cam kết tạo lập hợp đồng không phải trả phí phạt trả nợ trước hạn. Trong kế vay không có điều khoản phạt. Còn trong hợp đồng tín dụng thì vẫn có nội dung ghi là phí phạt theo quy định của ngân hàng tuỳ theo thời kỳ. Bây giờ khách muốn trả gốc trước trước hạn thì được nhân viên yêu cầu đóng phí phạt 1%. Như vậy là đúng hay sai? Và trong khế ước không ghi điều khoản phạt thì khách hàng có phải đóng phạt không ạ?

Trả lời:

Hiện nay, nhiều khách hàng khi vay ngân hàng chưa thực sự hiểu rõ về phí phạt trả nợ. Theo khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Do đó, có thể hiểu, trả nợ trước hạn là việc khách hàng/người vay trả nợ gốc và lãi trước thời hạn cho vay mà các bên đã thoả thuận với nhau.

Thông thường, trong hợp đồng tín dụng, các bên đều có thoả thuận về việc phạt vi phạm khi người vay trả nợ trước hạn. Phí phạt trả nợ trước hạn được xem là khoản tiền mà người vay phải trả thêm do đã vi phạm về thời hạn vay đã thoả thuận/cam kết trước đó.

Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau:

“Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm:

  1. Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn”.

Theo đó, cách tính cũng như mức tính phí trả nợ trước hạn do tổ chức tín dụng và khách hàng vay tự thoả thuận với nhau. Tuy nhiên, hiện nay, thông thường, các ngân hàng sẽ tính phí trả nợ trước hạn theo công thức sau đây:

Phí trả nợ trước hạn = Tỷ lệ trả nợ trước hạn x số tiền trả trước

Trong đó:

Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn: Tỷ lệ % trả nợ trước hạn do ngân hàng và khách hàng vay đã thoả thuận và được ghi cụ thể trong hợp đồng tín dụng.

Số tiền trả trước: Là số tiền vay còn lại trong tổng số tiền vay mà khách hàng muốn trả trước thời hạn thoả thuận.

Trong trường hợp này, mặc dù trong Khế vay không có quy định về điều khoản phạt. Tuy nhiên, trong Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Khách hàng và Ngân hàng đã quy định “phí phạt theo quy định của Ngân hàng tùy theo thời kỳ” thì Khách hàng vẫn phải nộp khoản phí phạt này.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan