Thời gian và thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Nội dung bài viết

Hòa giải là một bước quan trọng trong giải quyết tranh chấp đất đai, giúp các bên đạt được thỏa thuận chung mà không cần phải khởi kiện ra tòa án. Dưới đây SBLAW sẽ chia sẻ quy định, thời gian và thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai để quý khách nắm rõ.

Hòa giải tranh chấp đất đai

Hoà giải tranh chấp đất đai được quy định trong điều 202, Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp sau khi hòa giải ở địa phương mà hai bên chưa giải quyết được tranh chấp thì bên có quyền gửi đơn trực tiếp lên cơ quan cấp trên là Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Tòa án nhân dân quận, huyện nơi có đất để yêu cầu giải quyết.

Hòa giải tranh chấp đất đai
Hòa giải tranh chấp đất đai

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Theo Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tự hòa giải

Các bên tranh chấp được khuyến khích tự hòa giải để đạt được thỏa thuận chung.

Bước 2: Hòa giải tại Ủy ban nhân dân

Nếu các bên không tự hòa giải được, một hoặc cả hai bên có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để đề nghị hòa giải.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải cho các bên.

Nếu các bên hòa giải thành công, sẽ được lập biên bản hòa giải có giá trị pháp lý.

Bước 3: Giải quyết tại cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền

Nếu các bên không hòa giải được tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc không đồng ý với kết quả hòa giải, một hoặc cả hai bên có thể đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh sẽ xem xét hồ sơ, tổ chức giải quyết tranh chấp và ra quyết định giải quyết.

Bước 4: Khởi kiện ra tòa án

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, một hoặc cả hai bên có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Thời gian hoà giải tranh chấp đất đai là bao lâu?

Theo khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai 2013, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Điều này có nghĩa là:

Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải cho các bên trong thời hạn 45 ngày.

Nếu trong thời hạn 45 ngày mà không thể hòa giải thành, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ lập biên bản kết quả hòa giải không thành và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp theo để giải quyết theo quy định.

Lưu ý:

  • Thời hạn 45 ngày có thể được kéo dài thêm nếu các bên tranh chấp đồng ý.
  • Việc thực hiện thủ tục hòa giải là bước quan trọng và được khuyến khích trong giải quyết tranh chấp đất đai.

Tham gia hòa giải một cách thiện chí để đạt được thỏa thuận chung và giữ gìn biên bản hòa giải cẩn thận vì đây là văn bản có giá trị pháp lý. Nên có sự hỗ trợ của luật sư nếu cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu quý khách cần đến sự hỗ trợ của SBLAW vui lòng liên hệ ngay: 0904 340 664

Tham khảo thêm >> Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan