Công ty TNHH 2 thành viên muốn mua lại cổ phần của 1 công ty CP, cần lưu ý những gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Công ty tôi hiện đang là Công ty TNHH 2 thành viên, chúng tôi đang có ý định mua lại Cổ phần của 1 công ty CP tư nhân và hoạt động theo hình thức Công ty mẹ công ty con. Cho tôi hỏi những điểm cần lưu ý khi thực hiện việc này?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là loại cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua. Vậy nên khi mua lại cổ phần của công ty cổ phần hoạt động theo hình thức c

ông ty mẹ, công ty con (thuộc loại hình doanh nghiệp là nhóm công ty) bạn cần xem xét số cổ phần muốn mua lại có phải là loại đang được chào bán không. Trong công ty cổ phần bao gồm các loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Đối với cổ phần ưu đãi lại được chia thành các loại như là cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi do Điều lệ công ty quy định. Riêng cố phần ưu đãi biểu biểu quyết cần lưu ý rằng chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan