Tư vấn hỗ trợ môi giới chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của một công ty cổ phần tại Việt Nam cho đối tác nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thắng, ở Hà Nội. Hiện tôi đang có nhu cầu tư vấn về việc môi giới chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của một công ty cổ phần tại Việt Nam cho đối tác nước ngoài. Mong quý công ty tư vấn và báo giá giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Xét thấy Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về việc môi giới chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của một công ty cổ phần tại Việt Nam cho đối tác nước ngoài. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc tư vấn hỗ trợ môi giới chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Tư vấn cơ cấu giao dịch :

- Làm việc với Khách hàng để xây dựng cơ cấu giao dịch tối ưu đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến cơ cấu giao dịch dự kiến.

2. Soạn thảo văn kiện pháp lý:

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần;

- Dự thảo Văn bản ủy quyền của Cổ đông chuyển nhượng vốn góp cho Khách hàng để thực hiện việc môi giới chuyển nhượng;

- Dự thảo thỏa thuận bảo mật thông tin giữa Khách hàng, Cổ đông chuyển nhượng cổ phần và Bên nhận chuyển nhượng cổ phần

- Dự thảo Thỏa thuận về việc môi giới thực hiện chuyển nhượng cổ phần

- Dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần

- Dự thảo Hợp đồng chính thức về việc chuyển nhượng cổ phần

- Dự thảo Thỏa thuận về việc bảo đảm thanh toán.

Lộ trình thực hiện kế hoạch tư vấn nêu trên sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ thống nhất với Quý Khách hàng dự kiến về cơ cấu giao dịch và các văn kiện pháp lý cần soạn thảo. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

b, Soạn thảo văn kiện pháp lý: Thời gian dự kiến để soạn thảo văn kiện pháp lý sẽ tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Khách hàng và thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp. Luật sư của SB Law có trách nhiệm thông báo cho Quý Khách hàng thời gian cụ thể dự kiến cần thiết để hoàn tất mỗi văn kiện pháp lý khi Khách hàng có yêu cầu.

2. PHÍ DỊCH VỤ

-Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 3 nêu trên là 45,500,000VNĐ (Bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng). Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT (10%). Luật sư của SB Law sẽ chỉnh sửa, cập nhật văn kiện pháp lý miễn phí cho Khách hàng trong 10 giờ làm việc tiếp theo kể từ khi gửi dự thảo lần 01 văn kiện pháp lý với điều kiện yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật được thực hiện trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi dự thảo lần 01 của văn kiện pháp lý. Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu tư vấn bổ sung, sửa đổi thêm dự thảo văn kiện pháp lý và thời gian thực tế vượt quá 10 giờ làm việc, kể từ giờ làm việc từ thứ 11 trở đi, Khách hàng sẽ thanh toán thêm cho SB Law 2,500,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế.

- Trong trường hợp Quý Khách hàng mong muốn luật sư của SB Law tham gia hỗ trợ đàm phán với các đối tác liên quan, chi phí hỗ trợ đàm phán được tính riêng theo số giờ thực tế tham gia đàm phán: 2,500,000VNĐ/01 giờ làm việc.

Trong chương trình Hộp tin Việt Nam, Kênh thông tin Kinh tế VTC8, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB Law cùng với các chuyên gia M&A đã có buổi trao đổi về quy trình tư vấn một vụ M&A:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan