Khi sáp nhập doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp được thẩm định như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là cổ đông của một công ty, có trụ sở ở Hà Nội. Công ty tôi bị sáp nhập với một doanh nghiệp A. Doanh nghiệp A thuê công ty kiểm toán doanh nghiệp cho công ty tôi đồng thời thẩm định giá trị doanh nghiệp cho 2 công ty để tính giá trị sáp nhập. Xin công ty tư vấn cho tôi làm như thế là có đúng luật không? Và nếu sai thì tôi làm mẫu đơn gì và gửi lên cơ quan nào để yêu cầu hủy bỏ kết quả thẩm định và định giá lại giá trị sáp nhập.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập có quy định về doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam như sau:

“1. Doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán”.

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì thông thường doanh nghiệp kiểm toán chỉ có chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm toán. Do đó, nếu công ty kiểm toán mà doanh nghiệp A thuê cho công ty bạn có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp sáp nhập ngoài lĩnh vực kiểm toán thì kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp sáp nhập của công ty kiểm toán hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu công ty kiểm toán được thuê không có chức năng thẩm định giá trị doanh nghiệp khi các doanh nghiệp sáp nhập với nhau thì kết quả thẩm định giá trị sáp nhập này của công ty kiểm toán không có giá trị, việc sáp nhập giữa hai công ty sẽ không được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Bạn có thể gửi công văn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Kế hoạch đầu tư) yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả thẩm định này của công ty kiểm toán.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan