Không được hợp nhất doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Lam, ở Hà Nội. Quý công ty cho tôi hỏi: Không được hợp nhất doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không quy định điều kiện về loại hình, vốn pháp định của các công ty hợp nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, Luật Doanh nghiệp quy định cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan