Dịch vụ Due diligence

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi chuyên về risk consulting tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi có được biết là công ty SB Law có dịch vụ cung cấp due diligence report (http://www.sblaw.vn/due-diligence-in-field-of-real-estate-in-vietnam/). Công ty chúng tôi rất quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ này.

  1. Due diligence có bao gồm báo cáo tài chính (financial statements) của target enterprise không? Nhất là báo cáo tài chính của các công ty tư nhân (private company)?
  1. Ở phần (i) trong bài viết của SB Law ở đường link trên, due diligence report có cover nhiều thông tin như incorporation, shareholdings, major business license v.v. Công ty chúng tôi chỉ không cần tất cả mà chỉ quân tâm đến 1 số thông tin nhất định. Vậy SB Law có thể lược bớt 1 số thông tin và liệu giá dịch vụ có giảm đi?
  1. Phần "For litigtaion and insolvency searches ... may be limited", theo em hiểu thì SB Law sẽ chỉ tìm thông tin về litigation qua online public sources. Như vậy SBLaw sẽ không đến toà án để tìm thông tin?

Trả lời:

SBLAW trả lời các câu hỏi dưới đây của công ty như sau:

  1. Bên mình không có chức năng tư vấn về tài chính, do vậy, bên mình không tiến hành review các báo cáo tài chính của Targeted Company. Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ các công ty niêm yết hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài) không bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính. Doanh nghiệp tự lập và tự chịu trách nhiệm đối với báo cáo tài chính của mình. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu nghiên cứu và đánh giá báo cáo tài chính của Targeted Company, bên mình sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn để hỗ trợ Khách hàng. Trong trường hợp này, bên mình chỉ có thể báo giá phần tài chính sau khi đã có những thông tin sơ bộ về khối lượng giao dịch, doanh thu, tình hình lưu trữ hóa đơn của targeted company.
  1. Giá dịch vụ có thể giảm. Giá dịch vụ của SB Law thông thường sẽ dựa trên dự kiến về khối lượng công việc mà luật sư của SB Law sẽ phải làm. Nếu bên bạn giới hạn lại các vấn đề cần rà soát thì cũng đồng nghĩa với việc phạm vi công việc bị thu hẹp. Do đó, giá dịch vụ thường sẽ giảm.
  1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tòa án không có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hồ sơ vụ án cho các đối tượng không trực tiếp liên quan đến vụ án. Chỉ có các luật sư được cử đại diện tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên mới được phép tiếp cận hồ sơ của vụ việc đó. Thực tế, kể cả bên mình muốn thì cũng không thể thu thập các thông tin đó từ tòa án. Do vậy, SB Law giới hạn trách nhiệm của mình trong các kết luận liên quan đến tình hình tranh tụng hoặc trọng tài của doanh nghiệp. Nếu có, bên mình chỉ có thể kiểm tra, tìm hiểu dựa trên các nguồn công khai (mức độ tin cậy bị hạn chế).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan