Công ty cổ phần có thể nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hồng, ở Hà Nội. Qúy công ty cho mình hỏi: Công ty cổ phần có thể nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, việc hợp nhất, chia, tách, sáp nhập chỉ áp dụng đối với các công ty cùng loại. Nói cách khác, công ty cổ phần không thể nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Quy định này đã không còn phù hợp với thực tế và cản trở việc tổ chức lại hay mở rộng kinh doanh theo cách thức hợp nhất, chia, tách, sáp nhập công ty, làm giảm cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Do vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bãi bỏ quy định nêu trên. Theo đó, công ty cổ phần có thể nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ngược lại.

Đây là điểm đổi mới hết sức quan trọng, điều nàyđã góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) trong thời gian qua tại nước ta.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan