Báo giá dịch vụ tư vấn góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi muốn được SBLAW tư vấn về 2 thương vụ góp vốn như sau:

- Thương vụ 1 - Công ty cổ phần tại TP Hồ Chí Minh: Một cổ đông của công ty sẽ chuyển nhượng 6% cổ phần của mình cho một công ty Hoa Kỳ.
- Thương vụ 2 - Công ty cổ phần tại Hải Dương: 3 cổ đông sáng lập góp thêm vốn để tăng cổ phần trong công ty và nhà đầu tư Nhật Bản góp 350.000 USD vào công ty.
Liên quan đến 2 thương vụ này, chúng tôi mong muốn SBLAW cung cấp các nội dung sau:
1. Một thư tư vấn kèm báo giá bao gồm các nội dung sau:
- Phương án cụ thể SBLAW đưa ra cho trường hợp của công ty chúng tôi.
- Giá dịch vụ (cả chưa VAT và đã VAT).
- Tiến độ thực hiện dự kiến.
- Các giấy tờ mà công ty Việt Nam và nhà đầu tư cần chuẩn bị.
2. Về hợp đồng góp vốn giữa các bên và nếu làm hợp đồng song ngữ thì SBLAW có thực hiện luôn cho chúng tôi không và chi phí sẽ thế nào?
Luật sư SBLAW trả lời:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần bằng hình thức cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp thêm vốn.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.

1.TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP cho nhà đầu tư nước ngoài thì Khách hàng cần thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Xin văn bản chấp thuận mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đối với thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty CP bằng hình thức cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài góp thêm vốn, Khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Xin văn bản chấp thuận góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Bước 2: Chào bán cổ phần riêng lẻ
  • Bước 3: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2.THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 Thời gian thực hiện

Chúng tôi dự kiến để hoàn thành công việc thì Khách hàng phải thực hiện các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép

Nhận văn bản chấp thuận mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được văn bản chấp thuận mua cổ phần/góp thêm vốn cho nhà đầu tư nước ngoài từ cơ quan nhà có thẩm quyền.

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ mà Cơ quan đăng ký kinh doanh không có ý kiến phản đối, Khách hàng có quyền thực hiện giao dịch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Đối với Công ty Cổ phần: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản chấp thuận mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận sự thay đổi thông tin cổ đông của Công ty.

Đối với Công ty Cổ phần Tại Hải Dương: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Công ty xác nhận đã hoàn tất việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi và Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận sự thay đổi thông tin cổ đông của Công ty.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép.

Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2.2 Phạm vi công việc

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị hồ sơ :

Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam;

Soạn thảo các tài liệu cần thiết;

Trao đổi với khách hàng về hồ sơ;

Hoàn thiện hồ sơ dựa theo ý kiến của Khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Dịch hồ sơ từ tiếng Anh sang tiếng Việt để nộp

B. Thủ tục cấp phép:

Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi tiến độ với các cơ quan có thẩm quyền về quá trình phê duyệt;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);

Nhận kết quả từ Cơ quan cấp phép và bản giao cho Khách hàng

3.PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 3 nêu trên sẽ là:

- Phí dịch vụ đối với thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP tại TP HCM là: 69.000.000VNĐ (Sáu mươi chín triệu tám trăm năm mươi triệu đồng).

Phí dịch vụ đối với thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty CP tại Hải Dương là: 122.500.000 VNĐ

- Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, phí dịch thuật và công chứng tài liệu (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan