Chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty cho đối tác là cá nhân có quốc tịch nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là Công ty Việt Nam. Bên mình đang muốn huyển nhượng 100% vốn góp của Công ty cho đối tác là cá nhân có quốc tịch nước ngoài. Bên mình phải làm những thủ tục gì? Vui lòng báo giá giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi hiểu rằng, Khách hàng hiện đang có nhu cầu được tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty cho đối tác là cá nhân có quốc tịch nước ngoài. Vì vậy, Chúng tôi trân trọng gửi đến Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Pháp lý để Khách hàng xem xét:

  1. Ý KIẾN SƠ BỘ

Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam thông qua hình thức mua lại phần vốn góp từ một Công ty Việt Nam sẵn có. Khi thực hiện hình thức này, cơ quan cấp phép sẽ xem xét các điều kiện đầu tư dựa trên các ngành nghề kinh doanh của Công ty Việt Nam hiện tại.

Qua đánh giá sơ bộ các ngành nghề kinh doanh hiện tại của quý khách hàng, chúng tôi nhận thấy, đa số ngành nghề đều cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề liên quan đến dịch vụ bán lẻ, yêu cầu các công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa trước khi đi vào hoạt động.

Như vậy, đối với việc cuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, Khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Xin chấp thuận mua lại phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm cập nhật lại thông tin chủ sở hữu mới

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

· Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

· Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

· Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

· Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

· Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép:

· Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh thay mặt cho Khách hàng;

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có)

Thủ tục sau cấp phép:

. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể mổ tả chi tiết như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Thời gian soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng: 05 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

b, Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký kinh doanh.

c, Quy trình cấp phép: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho việc tư vấn pháp luật trong phạm vi công việc nêu tại Mục 2 là:000 USD (Bằng chữ: Hai nghìn Đô la Mỹ)

Lưu ý: Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT, phí dịch thuật 12USD/ 300 từ và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan