Hai công ty cổ phần ở hai tỉnh khác nhau muốn sáp nhập thì phải làm như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi hai công ty cổ phần ở hai tỉnh khác nhau. Nay muốn sáp nhập thì phải làm thủ tục gì? Có phải chuyển địa chỉ của Công ty bị sáp nhập về tỉnh/ thành phố nơi mà Công ty nhận sáp nhập đang hoạt động trước khi sáp nhập không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

Điều kiện để sáp nhập:

- Công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập. Song song với việc sáp nhập là chấp dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

- Trong trường hợp sau khi sáp nhập mà công ty có thị phần từ 30-50% thị trường thì cần phải thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh trước.

- Cấm không được sáp nhập vào công ty có thị phần lớn hơn 50% trừ trường hợp quy định tại Điều 19 Luật Cạnh tranh 2004:

“1, Một trong các bên tham gia tập trung kinh tế đang trong quy cơ bị giải thể hoặc phá sản

2, Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ kĩ tuật, công nghệ”.

Như vậy, nếu công ty của bạn đáp ứng các điều kiện trên thì sẽ được tiến hành việc sáp nhập theo quy định.

Trình tự, thủ tục tiến hành:

- Hai công ty cần chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của 2 công ty thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

- Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Hợp đồng sáp nhập;

+ Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;

+ Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

Pháp luật không có quy định về việc khi thực hiện việc sáp nhập hai công ty có địa chỉ khác tỉnh thì công ty bị sáp nhập phải chuyển địa chỉ của công ty về tỉnh/ thành phố nơi mà Công ty nhận sáp nhập đang hoạt động trước khi sáp nhập.

Tại Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Như vậy, công ty bị sáp nhập không phải chuyển địa chỉ của công ty về tỉnh/ thành phố nơi của Công ty nhận sáp nhập trước khi thực hiện hoạt động sáp nhập. Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập sẽ thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan