Tư vấn thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình muốn mua lại doanh nghiệp tư nhân của một người bạn. Mình phải tiến hành những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hoạt động mua, bán doanh nghiệp chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một số doanh nghiệp nhà nước, bộ phận doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Điều 187 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:
Điều 187. Bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này”.

Như vậy, khi mua lại doanh nghiệp, bạn phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tức là sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, trước hết, bạn và bạn của bạn cần phải lập văn bản “Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân”. Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân này được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh văn bản này, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của bạn: chứng minh thư nhân dân, ...

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.

Sau đó, bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở cửa hàng của bạn của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan