Báo cáo pháp lý (due diligence) là một tài liệu quan trọng trong các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
Từ thực tiễn làm DD khi hành nghề luật trong các thương vụ M&A, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh đã tiến hành giảng về thực tiễn due diligence cho các em sinh viên khoa Thương mại quốc tế Đại học Luật Tp HCM tại cơ sở Bình Triệu.
Qua bài giảng, các sinh viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về DD và hy vọng sẽ tiếp cận và làm được một báo cáo pháp lý khi công tác tại các công ty luật.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi giàng:
Đào tạo về DD
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn