Sáp nhập hai công ty ở hai tỉnh khác nhau, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện ở đâu?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần X đã thực hiện nhận sáp nhập Công ty Y, tuy nhiên công ty chúng tôi và Công ty Y ở hai tỉnh khác nhau. Qúy công ty cho tôi hỏi: Công ty chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại nơi nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc chấm dứt tồn tại công ty bị sáp nhập trong trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập ở hai tỉnh khác nhau đã được quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty nhận sáp nhập, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty nhận sáp nhập thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính sẽ gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW về vấn đề doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan