Sự khác nhau giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Cho tôi hỏi sự khác biệt giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 194, 195 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 194. Hợp nhất doanh nghiệp

1. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất …”.

“Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập …”.

Đối với câu hỏi của bạn, theo quy định của pháp luật hiện hành, sự khác nhau cơ bản của hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp nằm ở chỗ chấm dứt tồn tại của các doanh nghiệp hợp nhất và sáp nhập. Đối với hợp nhất doanh nghiệp, khi hợp nhất hai hay nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp duy nhất, các doanh nghiệp đó sẽ bị chấm dứt sự tồn tại. Còn với sáp nhập doanh nghiệp, một hoặc một số công ty sau khi sáp nhập vào một công ty khác, chỉ có các công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, còn công ty nhận sáp nhập thì vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan