Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển nhượng cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, một cổ đông (cổ đông phổ thông) bên mình sẽ rời khỏi công ty nên muốn chuyển nhượng cổ phần.

Không biết công ty mình có phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh không? Và thủ tục chuyển nhượng trong trường hợp này như thế nào?

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật sư trả lời:

Công ty Luật SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, do cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần là cổ đông phổ thông (không phải là cổ đông sáng lập), vì vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty bạn không cần thực hiện thủ tục đăng ký hay thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.

Thứ hai, thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp này sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần tiến hành việc chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký với bên nhận chuyển nhượng.

Bước 2: Sau khi bên nhận chuyển nhượng cổ phần thanh toán đầy đủ cho cổ đông chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng, các bên lập Biên bản Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Bước 3: Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý, Công ty sẽ thực hiện việc ghi tên người nhận chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông với đầy đủ các thông tin sau: (i) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu đối với cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; (ii) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Lưu ý: Trường hợp cổ phiếu của người chuyển nhượng là cổ phiếu ghi danh, thì người chuyển nhượng phải gửi trả lại cho công ty cổ phiếu đó để công ty tiến hành hủy bỏ, và cấp cổ phiếu ghi danh mới cho người nhận chuyển nhượng.

Trường hợp cổ phiếu người chuyển nhượng không phải là cổ phiếu ghi danh, thì người chuyển nhượng chuyển cổ phiếu đó cho người nhận chuyển nhượng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan