Sau khi mua doanh nghiệp tư nhân có phải đăng ký lại doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hậu, ở Hà Nội. Hiện nay, tôi đang có ý định mua lại một doanh nghiệp tư nhân nhưng tôi chưa hiểu rõ về vấn đề này lắm. Xin hỏi: Mua bán doanh nghiệp là gì? Tôi có phải đăng ký lại doanh nghiệp này sau khi tôi mua không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mua bán doanh nghiệp là việc bên mua thông qua hợp đồng mua bán mua toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, theo đó bên mua sẽ nắm quyền chi phối toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp được mua lại.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 187 LDN 2014, khi tiến hành mua bán doanh nghiệp tư nhân thì bên mua phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục đăng ký được quy định cụ thể tại Điều 47 Nghị định 78/2015 NĐ – CP như sau:

"Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan