Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Nội dung bài viết

Từ 2021, Luật Đầu tư 2020 quy định mới về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại Điều 44 như sau:

- Không quá 70 năm đối với 3 loại hình dự án: một là, dự án trong khu kinh tế; hai là, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hai là, dự án có vốn đầu tư lớn, chậm thu hồi vốn.

- Không quá 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế

Lưu ý: Trong trường hợp Nhà đầu tư bị chậm bàn giao đất thì thời gian bị tính vào thời hạn hoạt động của dự án. Nội dung này áp dụng cả với trước khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, căn cứ khoản 7 Điều 77 Luật Đầu tư 2020.

Trong trường hợp hết thời gian hoạt động đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án, thì có thể gia hạn thời hạn hoạt động dự án không quá thời hạn tối đa là 70 năm và 50 năm đối với từng loại hình như trên.

Điều kiện để đáp ứng xem xét gia hạn cho một dự án đầu tư được quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

  • Phù hợp với quy hoạch. Trong trường hợp dự án bị xét thấy không phù hợp quy hoạch thì chỉ được gia hạn từng năm, thủ tục thực hiện chỉ cần làm năm đầu tiên.
  • Đủ điều kiện giao đất/ cho thuê đất

Các trường hợp không được xem xét gia hạn dự án bao gồm:

  • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Nguồn ảnh: Smart Money Today

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan