Quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo Luật Đầu tư 2020

Nội dung bài viết

Luật Đầu tư 2020 lần đầu tiên đưa ra quy định về hỗ trợ đầu tư đặc biệt, là sự thể chế hóa nội dung của Nghị quyết 50/NQ-TW về ưu đãi trung ương, với mục đích thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; đồng thời ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, tác đông lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Căn cứ pháp lí:

Điều 20 Luật Đầu tư 2020; Điều 19, khoản 6 Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thẩm quyền quyết định đối với ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt

  • Chính phủ: Quyết định dự án nào được ưu đãi hỗ trợ đặc biệt
  • Thủ tướng: Quyết định thời gian và mức ưu đãi đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước

Đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đối tượng được áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt bao gồm:

  • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mức ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt

Mức ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt cụ thể sẽ được xác định như sau:

  • Mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai;
  • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và toàn bộ cơ sở trực thuộc đặt ngoài trụ sở chính của Trung tâm

Những dự án không được áp dụng mức ưu đãi đặc biệt

  • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
  • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản
  • Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan