Doanh nghiệp nội địa thì có được hưởng ưu đãi theo địa bàn không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có trụ sở tại Hưng Yên.

Công ty nằm tại Khu CN Phố Nối B, là doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn miễn 2 giảm 4 năm.

Chúng tôi không được sản xuất gia công nhuộm nên phải thuê 01 công ty Việt Nam (Doanh nghiệp nội địa) cũng thuê nhà xưởng của 01 doanh nghiệp FDI khác có chức năng cho thuê nhà xưởng, nằm trong Khu công nghiệp Phố Nối B để gia công nhuộm cho công ty chúng tôi.

Vậy luật sư cho chúng tôi hỏi:

Doanh nghiệp nội địa kia đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư (không phải đăng ký đầu tư tại ban quản lý khu công nghiệp) thì có được hưởng ưu đãi theo địa bàn không?

Công ty chúng tôi thuê doanh nghiệp nội địa đó gia công mà doanh nghiệp đó nằm trong khu công nghiệp thì doanh nghiệp chúng tôi có được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn đối với khâu gia công đó không?

Luật sư tư vấn

Về vấn đề này, SBLAW trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 thì ưu đãi thuế áp dụng cho dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn kinh tế thuận lợi thì thời hạn được miễn thuế là 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Quy định này đang có hiệu lực và áp dụng cho cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Để được hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên, doanh nghiệp phải chứng minh có dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015, dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nêu trên phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo kinh nghiệm thực tiễn của SB Law trong các vụ việc tương tự, thì trong trường hợp này, bên cơ quan thuế thường sẽ đòi hỏi doanh nghiệp trình ra Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của cơ quan chức năng.

Mời xem thêm:

Luật sư doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan