Có cần mở tài khoản gì đặc biệt khi đăng ký khoản vay nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty tôi (100% vốn Việt Nam) có dự định vay dài hạn khoản vay 500.000 USD từ 1 công ty khác ở Philipines để kinh doanh, cho tôi hỏi Công ty có cần phải làm thủ tục gì trước khi vay hay không, có cần mở tài khoản gì đặc biệt để nhận tiền vay không?

Trả lời:

Thứ nhất, về đăng ký khoản vay nước ngoài:

Khoản 1, Điều 11, Thông tư 12/2022/NHNN quy định:

“Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

  1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài”.

Như vậy, Công ty phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận vay theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 15, Thông tư 12/2022/NHNN.

Điều 20 Thông tư 12/2022/NHNN quy định:

“1. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (trong Thông tư này gọi tắt là Cơ quan có thẩm quyền) là:

  1. a) Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối): đối với các khoản vay có số tiền vay trên 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá trị tương đương);
  2. b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính: đối với các khoản vay có số tiền vay đến 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá trị tương đương) trừ các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận”.

Do khoản vay của Công ty là 500.000 USD cho nên việc đăng ký được thực hiện ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Thứ hai, về tài khoản nhận tiền vay:

Khoản 3, Điều 26 Thông tư 12/2022/NHNN quy định:

Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi)…” 

Do công ty có 100% vốn đầu tư Việt Nam, do đó theo quy định trên phải mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài để nhận tiền vay và các giao dịch khác liên quan đến khoản vay.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn đầu tư

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan